Hommage aan Alma Tadema

29-09-2016 15:26

Van vrijdag 30 september 2016 tot en met zaterdag 26 november 2016 wordt de tentoonstelling ‘Hommage aan Alma Tadema’ georganiseerd door de Wurkgroep Histoarysk Dronryp. De tentoonstelling is een onderdeel van verschillende activiteiten rond Alma Tadema in Dronryp.

Openingstijden

Ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur. Afdeling Burgerzaken extra open op: woensdagmiddag van 13.30-18.00 uur.

 

 

Werkzaamheden

Kijk hier waar er binnen de gemeente werkzaamheden plaatsvinden en wat dat voor gevolgen voor u heeft.

Zorg vanaf 2015

De gemeente Menameradiel werkt aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

Bezoekadres
Dyksterbuorren 16
9036 MS Menaam
telefoon: (0518) 45 29 00
fax: (0518) 45 29 99

Postadres
Postbus 3
9036 ZW Menaam
gemeente@menameradiel.nl

Openingstijden